Jakie są warunki aby otrzymać dodatek mieszkaniowy?

Wiele osób w Polsce potrzebuje pomocy materialnej. Wśród różnego rodzaju zasiłków jakie mogą otrzymać jest również tzw. dodatek mieszkaniowy. Co należy zrobić aby go otrzymać?

Jeżeli chcemy starać się o otrzymanie dodatku mieszkaniowego musimy spełniać odpowiednie warunki. Jednym z nich jest wysokość dochodzi na jednego członka rodziny. To ile on wynosi jest zależne od gminy, w której mieszkamy, ponieważ to od niej otrzymujemy ewentualne środki. W praktyce jest to około 120% – 170% najniższej emerytury. W niektórych przypadkach możemy ubiegać się o dodatek nawet gdy posiadamy dochody wyższe. Musimy wtedy jednak udokumentować złą sytuację materialną.

Druga kwestią jest wielkość mieszkania. Abyśmy mogli ubiegać się o dodatek nie może ono mieć zbyt dużej powierzchni użytkowej. Dla jednej osoby jest to 35m2 dla dwóch 45m2 itd. Jeżeli posiadamy balkon, piwnicę, komórkę, suszarnie itp. nie zaliczamy ich w skład powierzchni, która liczymy.

Po wniosek o przyznanie dodatki, musimy udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w naszej gminie i pobrać wniosek. Do jego wypełnienia będzie nam potrzebne poświadczenie właściciela nieruchomości, w której mieszkamy, że dane które podajemy są prawdziwe (np. powierzchnia lokalu). Razem z wnioskiem oddajemy również zaświadczenie o zarobkach. Oczekiwanie na decyzje zależy od gminy jednak najczęściej nie przekracza 2 tygodni.